อุปกรณ์งานเชื่อม

คีมจับลวดเชื่อม

อุปกรณ์งานเชื่อม

ผงประสานเชื่อม

อุปกรณ์งานเชื่อม

หน้ากากเชื่อมสวมหัว

อุปกรณ์งานเชื่อม

แม่เหล็กจับฉาก4นิ้ว

อุปกรณ์งานเชื่อม

แม่เหล็กจับฉาก5นิ้ว

อุปกรณ์งานเชื่อม

แว่นตาเชื่อมนากาต้า