Who we are

ABOUT US

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐกิจไพศาล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐกิจไพศาล ก่อตั้งเมื่อ ปีพ.ศ. 2536 และได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าลวดเชื่อมโกเบเมื่อปีพ.ศ. 2540 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายปลีก-ส่ง วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอาธิเช่น ตะปู,สังกะสี,ไม้อัด และสินค้าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างอีกหลากหลายชนิด และปัจจุบันทางร้านยังเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของสินค้าจำพวก ลวดเชื่อม เครื่องมืองานเชื่อมทุกชนิด จากแบรนด์ชั้นนำในประเทศด้วยประสบการณ์ขายอันยาวนานทำให้เรามีความเป็นมืออาชีพมีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจสูง จนมีคู่ค้าหลายหลายประเภท

กลุ่มร้านค้าของเราประกอบด้วย ร้านค้าฮาร์ดแวร์ ร้านค้าขายปลีก – ส่งวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมา บริษัทอุตสาหกรรม ไซส์งานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้กระจายไปอยู่ในหลากหลาย สายงาน และเพื่อการบรรลุเป้าหมายในการทำธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐกิจไพศาล จึงไม่เคยหยุดพัฒนาขีดความสามารถในการขายเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดในยุคปัจจุบัน”

Certificate Of Achievement

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐกิจไพศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าลวดเชื่อมโกเบเมื่อปีพ.ศ. 2540

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐกิจไพศาล ได้รับรางวัลยอดขายดีเด่นในการจำหน่ายลวดเชื่อมโกเบ 3 ปีติดกันได้แก่ปีพ.ศ. 2557, 2558, 2559 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐกิจไพศาล  ยังคงดำเนินธุรกิจผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ทั้งปลีก – ส่งของโรงงานบริษัท ไทยโกเบลโก้ เวลดิ้ง จำกัดจวบจนถึงปัจจุบัน